3. המקור המוחלט

חלקן של צורות המקור המוחלט בכלל צורות הפועל שבקורפוס המחקר הגיע למעט יותר מאחוז אחד . הן פזורות אצל מחברים רבים , בטקסטים מתקופות שונות ומסוגים שונים , והיו קו לשון מקובל בלשון הזמר . המקור המוחלט לא היה חלק מן המערכת הלשונית הסינכרונית בתקופת התגבשותו של הזמר , אך כמו קווי לשון מקראיים אחרים הייתה הופעתו בלשון הכתובה רגילה למדיי . אמנם הוא נתפס כמסומן מבחינה סגנונית , אך שלא כבלשון ימינו , שבה מוגבלת היקרותו לטקסטים ספרותיים ולצורות מאובנות 42 כמו החל , כלה והדומות להן , במערכת הלשונית שהזמר נוצר בה שימש המקור המוחלט במידת מה גם בכתיבה הלא ספרותית . 39 זה אחד הנוסחים המוכרים של הטקסט . 40 בנדויד תשכ"ז : . 260 41 ראו למשל הערותיו של רבץ . 43 , 40 11943 42 ברמן 313 : 1978 הערה , 1 ובמפורט שורצולד תשמ . ט" שימושיו בזמר תואמים את שימושיו במקרא . כמו במקרא גם בזמר הוא בא בדרך כלל בצד פועל נטוי מאותו השורש ובאותו הבניין י שאול אשאל ארבע קושיות / שתה אשתה ארבע כוסות , ( 435 ) פלוגה , כבוש תכבושי , ( 51 ) נפול נפלה תוך השדה / שירת קוצרים האדירה , ( 314 ) קומה אחא סובה סוב / אל תנוחה שובה שוב ...  אל הספר
מוסד ביאליק