קטגוריות מקראיות מלעיליות: צורות ההפסק והצורות המוארכות

צורות ההפסק והצורות המוארכות ( הקוהורטטיב והציווי המוארך ) הן הקטגוריות הנפוצות ביותר בזמר מתוך כלל הצורות החורגות ממערכת הפועל של העברית החדשה . יש להן בו מעמד מיוחד בשל תפקידן הכפול : הסגנוני והפרוזודי . במישור הסגנוני הן תורמות , בצד קווי לשון אחרים שמקורם במקרא , לנוכחות בולטת של שימושי לשון שנשאלו מרובד לשוני קודם , ואינם חלק מן המערכת הסינכרונית . במישור הפרוזודי הן משמשות אחת מדרכי ההתמודדות העיקריות של מחברי הזמר עם אילוצי הכתיבה בחרוז ובמשקל . תפקידן במישור הפרוזודי מבהיר מדוע הן נפוצות בזמר הרבה יותר מאשר קטגוריות מקראיות אחרות .  אל הספר
מוסד ביאליק