עיצורים ממוצא זר

בטקסטים שנבדקו לצורך חיבור זה הופיע ההגה [ g ] פעם אחת בלבד , בשם המקום ג'וערה . ( 51 ) שלושת ההגיים השאולים האחרים המשמשים במערכת ההגייה של העברית החדשה , [ w ] 1 [ z ] , [ c ] לא נקרו בהם כלל . 158 ראו סקירתה של גונן תש"ס : . 18 159 לדוגמה , בשיר במחרשתי , ( 85 ) שהושר בארץ ישראל מימי הבילו"יים מופיע הביצוע הדגוש בתעתיק בשני מקומות : במחרשתי כל אושרי ירשתי ; ולא אחסר מה בה . ( 102 נ"ה ) 160 ראו בדוגמאות שהובאו לעיל המובאות מן השירים איזה פלא — 15 ) אלתרמן , ( לא שרתי לך ארצי — 248 ) רחל , ( מייבנהבית בתל אביב — 277 ) קיפניס , ( שכב בני שכב במנוחה 432 ) — הרוסי ) ועור . 161 מני דן ועד באר שבע של ז' ז'בוטינסקי , ( 289 ) קרועים אנו של א' שלונסקי ( 398 ) וכחזון תוחלת של ד' שמעוני . ( 229 )  אל הספר
מוסד ביאליק