ריפוי בכ"פ בראש מילה אחרי מילה שמסתיימת בתנועה

חוקי ריפוי בכ"פ פעילים בזמר בדרך כלל רק בתוך גבולות המילה , אך בכמה מקרים מתגלים בו שרידים לתחולתם גם מחוץ לגבולותיה , כדרכה של המסורת הטברנית של לשון המקרא . אלו המקרים שמתקיים בהם בזמר בקביעות ביצוע חוכך של אחת מאותיות בכ"פ בבואה בראש מילה אחרי מילה שמסתיימת בתנועה : אל קולך כי ערב מה נפשי כלתה נ"ח — 433 ) ביאליק ) נהגה בנוסח המושר המקובל , [ xalata ] אין אף שעל אדמתנו / לא כופר בדם — 289 ) ז' ז'בוטינסקי ) נהגה , [ xupar ] והלב ירון יריע מני כאב — 398 ) א' שלונסקי ) נהגה [ x ' ev ] זה היום — עדות לוהטת / כי כבוד עוד לא גלה — 229 ) ד' שמעוני ) נהגה , 151 , , ,, . [ xavod ] בנוסחים המנוקדים המובאים בשירונים אין אפשרות לבדוק את היקף תפוצתה של התופעה בשל חוסר אמינותו של הניקוד המופיע בהם . ברבים מהם יש טעויות בנוסחי השירים ובניקודם , והשמטת דגשים היא תופעה כה שכיחה עד כי אין כל דרך לקבוע אם היעדרו של דגש בבכ"פ בראש מילה מכוון או נובע מהשמטה מקרית . 151 בי"ת חוככת בראש מילה נרשמה פעם אחת בביצועו של ההקשר והנה גם הוא בא בשירו של ביאליק בערוגת הגינה ( טקסט . ( 90 על פי רוב מומש בהקשר זה העי...  אל הספר
מוסד ביאליק