3. הטעמה אשכנזית

הזמר כולל טקסטים רבים למדיי שנכתבו במקורם בהתאמה מלאה לכלליה של מערכת ההגייה האשכנזית , אך ההטעמה היא התחום היחיד שבו מורגשת בבירור מורשתה של מערכת הגייה זו . מאפיינים אחרים של ההגייה האשכנזית , כמו מימוש התנועות וההבחנה בין ת דגושה לרפה , יכלו להידחות מן הזמר בלא שהשינוי ישפיע השפעה מהותית על מבנה הטקסטים ועל יכולתם לשמש טקסטים מושרים . ההטעמה , לעומת זאת , ממלאת תפקיד מהותי במבנה הטקסט , ודחיית ההטעמה האשכנזית מן הזמר הייתה מחייבת את פליטתם של מרבית הטקסטים שנכתבו במקורם על פי כלליה של מערכת הגייה זו . בשל חשיבות מקום ההטעמה בקביעת הדגם הפרוזודי , חילוף מערכת ההגייה 72 ראו במפורט כגן תשכ"ה ; שביט תשמ"ו : . 170 73 נסוג אחור הופעל בזמר גם בשנות הארבעים של המאה העשרים . אחד השירים המאוחרים שמועד חיבורם ידוע ומופיע בהם נסוג אחור הוא יש לי כינרת של צ' בן יוסף , ( 219 ) שחובר בשנת 1946 או . 1947 בשיר זה מופיעה התופעה פעמיים : יש לי כינרת מיתרים אלפיים / של קרני שמש , אשד ושמיים ; הן יש לי קשת שבעתיים קול / מראשית שחר ועד תום הכחול . 74 השפעתו של שינוי מערכת ההגייה על החריזה נידונה בעמי 70-...  אל הספר
מוסד ביאליק