2. חריזת הגיים שאינם זהים

החריזה מותנית בעיקרון ביצירת רצף זהה של הגייס באיברים החורזים , אך בתנאים מסוימים גם הגיים שנבדלים זה מזה בתכונה אחת ממלאים את דרישת הזהות . בזמר הדבר מתבטא בחריזת הגיים שיש ביניהם הבדל בתכונת הקוליות ובחריזת האפיים m ו ו 1 זה בזה . זהות בתכונת הקוליות אינה נחשבת לתנאי הכרחי ביצירת החרוז , והגה קולי 37 יכול לחרוז עם בן זוגו הבלתי קולי הזהה לו בבסיס החיתוך ובאופן החיתוך . בזמר נפוצה בעיקר חריזתם של זוגות ההגיים . [ d - t ] 1 [ v - / J כמה מהדוגמאות לחריזת [ v - f ] הן לילה לילה אחד היה טיף / לילה לילה שני מת בחרב , ( 258 ) חושלים ובותרים ורוקעים פה בלי הרף / מניין טבעות לשרשרת פה נרב , ( 189 ) מוריק הנוף / שדות לרוב , ( 372 ) שובי שובי ונסוב / כי דרכנו אין לה סוף , ( 401 ) אל החורש הקרוב / לכתי לי פרחים לקטוף , ( 18 ) אין כאן ראש ואין כאן סוף / יד אל יד אל תעזוב , ( 392 ) לילה אוכף / יום מחרשות / זה הוא הקו / זה הוא האות , ( 375 ) מלפפון מיד נקלף [ ... ] / אכל הילד בחשק רב , ( 286 ) טיף טיף טוף וטוף טוף טיף / מי אותך כל כך הרטיב . ( 104 ) כמה מהדוגמאות לחריזת [ d - t ] הן אספר לך הילד...  אל הספר
מוסד ביאליק