מקורות המידע על לשון התקופה

העדויות מן המחצית הראשונה של המאה העשרים מספקות מידע מועט למדיי על קווי לשון ספציפיים שייחדו את הווריאציות השונות שהתקיימו במערכת הלשונית בת הזמן , והמקורות למידע מעין זה מוגבלים . תיעוד של ממש יש רק במקצת תחומי הלשון , וגם בתחומים שבהם אין מחסור בתיעוד היה המחקר עד היום מצומצם . בתחום הלשון הכתובה הקושי נובע בעיקר ממיעוט המחקר . אף כי אין מחסור בתיעוד העברית הכתובה בת זמנו של הזמר , תשומת הלב המחקרית שהוקדשה לה הייתה מועטה למדיי והצטמצמה בעיקר ללשון הספרותית . תחום הכתיבה הלא ספרותית עדיין לא זכה למחקר ולתיאור , אף על פי שחשיבותו להתגבשותה של המערכת הלשונית ולפעולתם של תהליכי הסטנדרטיזציה אינה נופלת מחשיבותה של הלשון הספרותית — ואולי אף עולה עליה . 53 אלמוג תשנ"ז : . 241 בספרו של אלמוג פזורים ציטוטים רבים שמדגימים את הסגנון ששלט בכתיבתם של בני דור זה , והם מבהירים היטב מהו הבסיס לקביעה זו . 54 על תפקידן של נורמות לשוניות בעיצוב הערכות הדוברים בדבר קבילותן של צורות לשון בנסיבות מוגדרות ראו ג'וזף ; 32 ; 1987 ברטש . 75 ; 1987 55 ראו ג'וזף . 77 : 1987 חשיבותה של הכתיבה הלא ספרותית להתפתחו...  אל הספר
מוסד ביאליק