תהליך הרכבת הקורפוס

השלב הראשוני בהרכבת קורפוס המחקר היה סקירה נרחבת של פרסומים בכתב שיצאו לאור בתקופה הנבחנת במחקר או קרוב לסיומה . הפרסום הכתוב היה אחת הדרכים המקובלות ביותר להפצת הזמר , והוא האפיק העיקרי שבו תועדו — ולו תיעוד חלקי — תהליכי יצירתו . ההקלטות באותה התקופה היו מועטות , ותפקידן בהתפתחות הזמר ובהפצתו היה משני לפרסומם של השירים בכתב . בצד הפרסום הכתוב הייתה חשיבות רבה להפצתם של השירים בעל פה , אך אפיק זה מעצם טיבו אינו מתועד , ועל כן לא סייע במישרין בגיבוש קורפוס המחקר . סקירת הפרסומים שבכתב התמקדה בעיקר בשירונים , אך נבדקו גם פרסומים בעלי אופי אחר , כמו גלויות זמר או כתבי עת וחומר חינוכי שהשירים המולחנים 5 מובאים בהם בצד קטעי פרוזה ושירה אחרים ' . הבדיקה הקיפה פרסומים שיצאו לאור מהשנים הראשונות להפצתם של השירים בכתב ועד שנים אחדות לאחר סיומה של התקופה הנבחנת במחקר . בנוסף על כך נבדקו גם כמה פנקסי שירים פרטיים , ובהם טקסטים שהועתקו בכתב יד ממקורות שונים . פנקסים אלו זורעים 47 על בחירת גרסאות השירים ראו גם עמ' . 31-29 48 ראו הדיון אצל שחר . 1989 49 לסקירה מפורטת של הקלטות הזמר בראשיתן ראו הכה...  אל הספר
מוסד ביאליק