קורפוס המחקר

קורפוס הטקסטים שחיבור זה מבוסס עליו מורכב משירים שעמדו במרכז מערכת הזמר של היישוב העברי בארץ ישראל ערב הקמת מדינת ישראל , ומשקף את מצבו של הזמר בסיומה של התקופה המכוננת בהתפתחותו . בין אמצע שנות העשרים לשלהי שנות הארבעים של המאה העשרים התגבש בזמר לראשונה גרעין של שירים משותף ויציב יחסית , שכלל שירים שהיו מוכרים היטב בציבור ושמרו על מעמדם לאורך זמן . תקופה מכרעת זו בהתפתחות הזמר , כמו בתולדות התרבות העברית בארץ ישראל בכלל , הסתיימה כאמור עם הקמת 3 מדינת ישראל ' . הרכבתו של קורפוס טקסטים שייצג את היערכות הזמר בתקופה זו הייתה כרוכה בהתמודדות עם סדרה של קשיים שמקורם באופיו הדינמי של הזמר . על אף הקביעות היחסית שנוצרה בו ברבע השני של המאה העשרים , מעצם טיבו אין הוא תופעה הומוגנית . מקורותיו מגוונים ואקלקטיים , והוא נתון לשינויים מתמידים . בממד הדיאכרוני פעלו בו תהליכי שינוי בעקבות יצירתם המתמדת של שירים חדשים וקבלתם בציבור מן הצד האחד , ובעקבות אובדן הפופולריות של שירים ישנים ופליטתם מרפרטואר השירים המושרים מן הצד האחר . בכל שלבי התפתחותו שימשו בו בצוותא שירים ממספר רב של מקורות : שירי עם ש...  אל הספר
מוסד ביאליק