קווים עיקריים בהתפתחות הזמר

צביונו של הזמר העברי כשיר עם אינו מקרי . היצירה המכוונת של מסורת כמו עממית הייתה חלק בלתי נפרד מתהליכי בניית הלאום שליוו את צמיחתן של 6 תנועות לאומיות רבות בעולם במאות התשע עשרה והעשרים , ותהליך יצירתו של הזמר העברי הוא אחת הדוגמאות לכך . התפתחותו של הזמר הייתה קשורה קשר הדוק עם מפעל ההתיישבות של התנועה הלאומית היהודית בארץ ישראל , והייתה אחד מגילוייו של המאמץ הכולל לבנייתה של תרבות עברית ייחודית 7 במסגרת מפעל זה . בשנות התגבשותו של היישוב עמד במרכז חיי המוזיקה שהתנהלו בו החיפוש אחר "הצליל הארץ ישראלי , " והניסיון המודע של המלחינים ליצור זמר עם שישמש את קהילת הדוברים המתפתחת היה אחד מן 8 הגילויים לכך . תפיסתו של הזמר כמקבילה העברית לשיר העם המסורתי של עמים אחרים השפיעה על התגבשות תכונותיו , ומלחינים וכותבים טשטשו את חלקם ביצירתו כדי לשוות לו אופי דומה לזה של שיר העם המסורתי , שיוצריו אינם ידועים והוא 9 נמסר בעל פה מדור לדור . דבר זה השפיע על סוג הלחנים והטקסטים שאומצו בזמר ועל דרכי הפצתם ונסיבות ביצועם של השירים . כמו בשיר העם המסורתי  אל הספר
מוסד ביאליק