פרק א ייחודה של לשון הזמר

חיבור זה עניינו זמר העם שנוצר והתגבש ביישוב העברי החדש בארץ ישראל מראשיתו ועד להקמתה של מדינת ישראל . זו הייתה התקופה המכוננת בהתפתחות הזמר , ובה עוצבו מאפייניו העיקריים הן מבחינת הלחן הן מבחינת התמליל ' . מטרת החיבור לתאר את שימוש הלשון שנוצר בזמר בתקופה מכרעת זו בהתפתחותו ובהתפתחותה של הלשון . התיאור יביא בחשבון גורמים טיפולוגיים , הקשורים למקומו של הזמר במערכת התרבותית והלשונית , וגורמים היסטוריים , הקשורים למצבן של הלשון וספרותה בתקופה שהמחקר מתמקד בה . העניין בתיאור לשרן הזמר נרבע ממעמדו המירחד של הז'אנר בתרך כלל שימושיה של הלשון בחברה . הזמר היה רכיב מרכזי במערכת התרבותית שנוצרה 2 ביישוב העברי החדש בארץ ישראל , ואחד מתפקידיו בה היה לשמש אמצעי חינוכי . היה עליו לשקף את עולם הערכים של החברה שנוצר בה , ובו בזמן לתרום 3 לעיצובו . הידרשות מפורשת לתפקידו החינוכי של הזמר שכיחה בהקדמות לשירונים מן הימים ההם . דוגמה אופיינית היא ההקדמה לשירון "מזמרת הארץ , " שיצא לאור בשנת , 1935 ובה נכתב כך : קובץ זה , שלוקט ונערך [ ... ] מטעם הקרן הקימת לישראל , יש לו תעודה מסוימת : לתת לנוער העברי בתפו...  אל הספר
מוסד ביאליק