תודות

היכרותי עם הזמר העברי לצורך כתיבת חיבור זה נסתייעה באישים ומוסדות רבים . מקורותיו של חומר הגלם הכתוב לחיבור מצויים בכמה אוספים ; אוסף בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים , ובפרט אוספי אולם הקריאה למוסיקה ; אוסף הספרייה למוסיקה בסמינר אורנים ' אוסף המכון להווי ומועד בקיבוץ רמת יוחנן אוסף מכון לבון י הארכיון ההיסטורי של עיריית תל אביב י הארכיון הציוני . עובדי כל המוסדות הללו עשו רבות כדי לסייע לי , ואני מודה להם על כך . רבים שרו בעבורי את השירים , ענו על שאלותיי בעניינם והעמידו לרשותי שירונים ופנקסי שירים בכתב יד ששמרו ברשותם . השיחות עמם השלימו את היכרותי עם הזמר העברי בראשיתו ואפשרו לי להעמיד את הבסיס הטקסטואלי למחקרו הלשוני . כל אחד מהם תרם בדרכו להשלמתו של חיבור זה , ואני אסירת תודה לכולם . עזרתם של אביבה לדרר , רות אור , עמוס אלטשולר ותרצה וינה הייתה חשובה במיוחד , ויותר מכל סייעה לי אמי אסתר . מבין חוקרי הזמר העברי נעזרתי במיוחד באליהו הכהן , שהנחה אותי בשלבי המחקר הראשונים בהתמודדות עם הקשיים הכרוכים בעיסוק בזמר העברי . דורון רובינשטיין ויוסי בן ברוך קראו את כתב היד של החיב...  אל הספר
מוסד ביאליק