עם הספר

ספרה של ד"ר יעל רשף הוא הישג מחקרי חשוב המברר סוגיה נכבדה בעברית החדשה . הזמר העברי תפס מקום מרכזי בחיי התרבות ובתולדות היישוב החדש בארץ . וכבר נדרשו לו חוקרי מוסיקה וחוקרים של תחומים אחרים . מחקרה של רשף בא להעמיד את הזמר בהקשרו הלשוני כחטיבה חשובה בתולדות העברית בימינו . תרומתו של המחקר הזה ניכרת , הן במצע התאורטי והמתודולוגי המובא בפרקים הראשונים של הספר , הן בפרקי הלשון המבוררים בו בירור יסודי ומעמיק . והכול מצטרף למסכת אחת עשויה כדבעי מתוך סמכות מחקרית מובהקת . משנתה הסדורה של המחברת ניבטת מכל פרקי הספר . אין ספק שהחיבור עשוי לשרת רבים מחוקרי העברית החדשה . צריך לציין בהדגשת יתר את עבודת השדה המושכלת שקדמה למחקרה של רשף ; ריכוז הנתונים הרבים , איסוף השירים ובירור נוסחאותיהם הם מעשה מחקרי ראוי המוסיף לטיבו המשובח של החיבור שלפנינו . שמח אני שספר זה פותח את סדרת המחקרים המשותפת למרכז בן יהודה ולמוסד ביאליק . משה בר אשר באוניברסיטה העברית , בשמונה עשר בתמוז תשס"ג  אל הספר
מוסד ביאליק