תוכן העניינים

עם הספר משה בר אשר תודות פרק א : ייחודה של לשון הזמר 9 פרק ב : הזמר העברי וקורפוס המחקר 14 קווים עיקריים בהתפתחות הזמר 15 קורפוס המחקר 20 תהליך הרכבת הקורפוס 26 פרק ג : הרקע הלשוני בתקופה המכוננת בהתפתחות הזמר 32 יחס הקהילה הבלשנית אל הלשון בת הזמן 34 היערכותן ותחומי שימושן של וריאציות לשון בקהילת הדוברים 38 מקורות המידע על לשון התקופה 45 פרק ד : הגייה ופרוזודיה 53 החריזה 59 . 1 נורמות החריזה הבסיסיות ודגמי חריזה ייחודיים . 2 ; 59 חריזת הגיים שאינם זהים . 3 ; 66 חריזה על פי ההגייה האשכנזית 68 ההטעמה 71 . 1 הטעמה מלודית והטעמה פרוזודית . 2 ; 71 נסוג אחור . 3 ; 76 הטעמה אשכנזית . 4 ; 78 קטגוריות מלעיליות של ההגייה הארץ ישראלית 85 4 . 1 שמות פרטיים 4 . 2 ; 86 מילים שאולות 4 . 3 ; 89 מילים הנושאות מטען רגשי ; 90 4 . 4 מילים שמקום ההטעמה בהן אינו יציב 90 שוואים , חטפים וצרורות עיצורים 92 . 1 מימוש תנועתי לעומת התאפסות השווא הנע הדקדוקי . 2 ; 94 התאפסות שוואים וחטפים שלא על פי כללי העברית המדוברת 97 הגיית אותיות השימוש 99 ריפוי בכ"פ בראש מילה אחרי מילה שמסתיימת בתנועה 103 עיצורים ממוצא זר 10...  אל הספר
מוסד ביאליק