הזמר העברי בראשיתו

מוסד ביאליק ירושלים מרכז בףיהודה לחקר תולדות הלשון העברית * & יעל רשף הזמר העברי בראשיתו על רשף הזמר העברי בראשיתו 4 8 מוסד ביאליק . ירושלים 1 ^ מרכז בן יהודה לחקר תולדות הלשון העברית האוניברסיטה העברית בירושלים  אל הספר
מוסד ביאליק