מפתח

האבות המייסדים 504 , 443 , 16 האגודה האמריקנית של עורכי העיתונים 489 אדוארד ה 161 7 אדמס , ג ' ון קווינסי , 734 , 600 , 443 , 21 811 , 753 אדמם , שרמן 610 אדנאואר , קונרד -482 , 478 , 352 , 267 , 552-551 , 526 , 513 , 493 , 487 , 484 -577 , 570-566 , 563 , 558-556 , 554 , 713 , 698 , 594 , 585 , 583 , 578 800 , 715 אוברוצ ' ב , ניקולאי 199 , 190 , 188-186 אוברק , ריימונד 642 אוזגוד , רוברט 758 אולני , ריצ ' רד 24 אומה מועדפת ביותר 732 האומות המאוחדות 387 , 233 , 41 , 39 אוסטין , וורן 438 אוסט פוליטיק 494-493 אוסטרו הונגריה , הקיסרות , 125-124 , 226 , 224 , 209 , 205 , 200 , 133-132 793 , 293 אוסטריה -58 , 55-54 , 46-45 , 43 , 21 , 3 -85 , 80-77 , 74-71 , 69-64 , 62 , 60 , 119-107 , 105-95 , 93-92 , 90-89 , 86 -139 , 135 , 133-130 , 128 , 126-124 , 171-170 , 166-162 , 157 , 153 , 150 -197 , 195-192 , 187-178 , 175-173  אל הספר
הוצאת שלם