רשימת מפות

עמ ' 302 התפשטות צרפת . 1801-1648 עמ' 303 התפשטות גרמניה . 1939-1919 עמ ' 304 הברית הגדולה של ויליאם ה . 1713-1701 3 עמ ' 305 בריתות בשנות החמישים . עמ ' 306 אירופה אחרי קונגרס וינה , . 1815 עמ ' 308 אירופה ערב מלחמת העולם הראשונה , . 1914 עמ ' 310 העולם בשנות המלחמה הקרה . 1989-1945 עמ ' 312 העולם שאחרי המלחמה הקרה .  אל הספר
הוצאת שלם