פרק לא בחינה מחודשת של סדר העולם החדש

בראשיתו של העשור האחרון של המאה העשרים דומה היה שהווילסוניזם מנצח . אתגריהן של האידיאולוגיה הקומוניסטית והגיאו פוליטיקה הסובייטית הובסו בו זמנית . היעד של התנגדות מוסרית לקומוניזם התמזג במשימה הגיאו פוליטית של עמידה בפני ההתפשטות הסובייטית . אין פלא שהנשיא בוש האב הכריז על תקוותו לסדר עולם חדש במונחים וילסוניים קלאסיים : יש לנו חזון בדבר שותפות חדשה של אומות , המתעלה מעל המלחמה הקרה . שותפות המבוססת על התייעצות , על שיתוף פעולה ועל פעולה משותפת , בייחוד באמצעות ארגונים אזוריים ובינלאומיים . שותפות המאוחדת סביב עיקרון וסביב שלטון החוק ומתבססת על חלוקה צודקת הן של המחיר הן של המחויבות . שותפות שיעדיה הם הגברת הדמוקרטיה , הגדלת השגשוג , חיזוק השלום וצמצום הנשק . יורשו הדמוקרטי של בוש , הנשיא ביל קלינטון , ביטא את יעדיה של אמריקה במונחים דומים מאוד , והסביר את מוטיב 'הרחבת הדמוקרטיה : ' בעידן חדש של סיכון וסיכוי ראוי כי מטרתנו השלטת תהיה להרחיב ולחזק בעולם את קהילת הדמוקרטיות המבוססות על כלכלת שוק . במרוצת המלחמה הקרה ביקשנו לבלום את הסכנה הצפויה להמשך קיומם של מוסדות חופשיים . עתה אנו חו...  אל הספר
הוצאת שלם