פרק כח מדיניות חוץ כגיאו־פוליטיקה: הדיפלומטיה המשולשת של ניקסון

בעיני ניקסון הייתה מטרת התהליך המכאיב של חילוצה של ארצות הברית מווייטנאם , בסופו של דבר , שימור מעמדה של ארצות הברית בעולם . גם ללא התופת הזאת הייתה נחוצה הערכה מחודשת רצינית של מדיניות החוץ האמריקנית , שכן העידן שבו שלטה אמריקה כמעט לגמרי בזירה העולמית התקרב אל קצו . עליונותה הגרעינית של ארצות הברית נשחקה והלכה , ועדיפותה הכלכלית התערערה עקב צמיחתן הדינמית של אירופה ושל יפן , ששוקמו שתיהן בעזרת משאבים אמריקניים וזכו להגנה של ערבויות ביטחון אמריקניות . לבסוף נתנה וייטנאם את האות שהגיע הזמן להעריך מחדש את תפקידה של אמריקה בעולם המתפתח ולמצוא עמדה כלשהי שאפשר להחזיק בה , בין הסתלקות להתפשטות יתר . בצדו האחר של המאזן נפתחו לפני הדיפלומטיה האמריקנית הזדמנויות חדשות כשנפערו סדקים חמורים במה שנראה במהלך המלחמה הקרה כמונולית הקומוניסטי . גילוייו של חרושצ ' וב בשנת 1956 בדבר מעשי האכזריות בשלטון סטאלין , והפלישה הסובייטית לצ'כוסלובקיה בשנת , 1968 החלישו את כוח המשיכה האידיאולוגי שהיה לקומוניזם בשאר העולם . וחשוב אפילו יותר , הקרע בין סין לברית המועצות ערער את יומרתה של מוסקבה להיות מנהיגתה של ...  אל הספר
הוצאת שלם