פרק כז וייטנאם: החילוץ; ניקסון

נפל בגורלו של ממשל ניקםון לחלץ את ארצות הברית מהתנסותה הראשונה במלחמה לא מוצלחת ומן המחויבות הראשונה מחוץ לגבולותיה שבה התנגשו עקרונותיה המוסריים של אמריקה עם מה שהיה בגדר האפשר . משימות מעטות במדיניות החוץ נמצאו מכאיבות יותר ; שום ארץ לא עברה שינוי כזה ללא ייסורים . אף שנסיגת צרפת מאלג'יריה הוזכרה פעמים רבות כדגם שעל ארצות הברית ללכת בעקבותיו , לאמיתו של דבר נדרשו לדה גול מעט יותר מארבע השנים שממשל ניקסון נזקק להן כדי לסיים את מעורבותה של ארצות הברית בהודו סין . כשחולצה צרפת מאלג'יריה נאלץ דה גול לשאת בעול של נטישת מיליון מתיישבים צרפתים , שהמשפחות של חלקם היו שם במשך דורות . כשהסיגו את הכוחות האמריקניים מווייטנאם נאלץ ניקסון לבטל מחויבות שארבעה נשיאים אמריקנים הכריזו במשך שני עשורים כי היא חיונית לביטחונם של כל העמים החופשיים . ניקסון קיבל עליו משימה שוברת לב זו בנסיבות הפנימיות הסוערות ביותר מאז מלחמת האזרחים . גם ממרחק של עשרים וחמש שנים , הפתאומיות שבה קרסה ההסכמה הכללית הלאומית האמריקנית בעניין וייטנאם מעוררת תדהמה . בשנת 1965 התמסרה ארצות הברית - מתוך הסכמה כללית - לניצחון במלח...  אל הספר
הוצאת שלם