פרק כה וייטנאם: הכניסה לביצה; טרומן ואייזנהאואר

הכל החל מתוך הכוונות הטובות ביותר . במשך שני עשורים מאז סיומה של מלחמת העולם השנייה קיבלה עליה ארצות הברית להנהיג את בנייתו של סדר בינלאומי חדש מתוך שבריו של עולם מנופץ . היא שיקמה את אירופה וקוממה את יפן ; התייצבה מול ההתפשטות הקומוניסטית ביוון , בתורכיה , בברלין ובקוריאה ; כרתה את כריתותיה הראשונות בעת שלום ; והחלה בתכנית של סיוע טכני לעולם המתפתח . המדינות החוסות תחת המטרייה האמריקנית נהנו משלום , משגשוג ומיציבות . אך בהודו סין התנפצו כל הדגמים הקודמים של המעורבות האמריקנית בחוץ לארץ . בפעם הראשונה בפעילותה הבינלאומית של ארצות הברית במאה העשרים החל להישחק היחס הישיר , הכמעט סיבתי , בין ערכיה להישגיה - יחם שממנו נהנתה אומה זו מאז ומתמיד . היישום האוניברסלי מדיי של ערכיהם גרם לאמריקנים להתחיל להטיל ספק בערכים האלה ולשאול את עצמם מדוע היה עליהם להביאם לווייטנאם מלכתחילה . נפערה תהום בין אמונתם של האמריקנים בטבעה הייחודי של התנסותם הלאומית ובין הפשרות והאי בהירות הכרוכות בגיאו פוליטיקה של בלימת הקומוניזם . במבחן החמור של וייטנאם פנתה הייחודיות האמריקנית נגד עצמה . החברה האמריקנית לא התו...  אל הספר
הוצאת שלם