פרק כג האולטימטום של חרושצ'וב: משבר ברלין, 1963-1958

בוועידת פוטסדם החליטו שלוש המנצחות שבברלין תמשולנה ארבע מעצמות הכיבוש - ארצות הברית , בריטניה , צרפת וברית המועצות - והן תנהלנה בצוותא גם את גרמניה כולה . בסופו של דבר נמשך שלטון ארבע המעצמות בגרמניה קצת יותר משנה . בשנת 1949 מוזגו האזורים המערביים ויצרו את הרפובליקה הפדרלית , והאזור הרוסי היה לרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית . על פי ההסדר שעשו ארבע המעצמות בעניין ברלין , לא הייתה עיר זו חלק מגרמניה - המזרחית או המערבית - אלא הייתה נתונה באופן רשמי לשלטונו של ארבע בעלות הברית שניצחו במלחמת העולם השנייה . הסובייטים תפסו אזור גדול בחלקה המזרחי של העיר , לאמריקנים היה אזור בדרום והבריטים והצרפתים החזיקו במערב ובצפון . ברלין כולה הייתה כעת אי בתוך מה שהיה לרפובליקה הדמוקרטית הגרמנית . עם חלוף השנים היו שלושת חלקיה המערביים של ברלין לצנינים בעיניהם של אנשי גרמניה המזרחית ושל הסובייטים , חלון ראווה של שגשוג בלבה של האפרוריות המדכאת של הגוש הקומוניסטי . וחשוב מכל , מערב ברלין שימשה ערוץ לבני גרמניה המזרחית שביקשו להגר למערב . הם פשוט נסעו ברכבת התחתית לאחד מאזוריה המערביים של העיר והגישו בקשה להגר...  אל הספר
הוצאת שלם