א1ורי ה‭^/‬פעה במלחמה הקרה — בשנים שאחרי 1945 ביססו ארצות־הברית 1ברית־המ1עצות את מרחבי ההשפעה שלהן באירופה. בשנות החמישים גובשו מרחבי השפעה בצפוךמזרח אסיה. בשנות השישים נדדה היריבות לדרום־מזרח אסיה, וגם שם גובשו בסופו של דבר אזורי השפעה של המעצמות. בשנות השבעים נאבקו שתי המעצמות על השפעתן במזרח התיכון ובאפריקה, ובשנות השמונים - באמריקה התיכונה.