העולם ^או־ור <sup>1 </sup>המלחמה הקרה - עם התמוטטות מרחב ההשפעה הסובייטית בשנת ‭,1989‬ נתגלתה אי־יציבות חדשה במרכז אסיה, במדינות הקווקז, במפרץ הפרסי, בקרן אפריקה ובבלקן. בה בעת, התפתחותם של מרכזי כוח חדשים ביפן, בסין ובמערב אירופה הביאה להיווצרותו של עולם רב־קוטבי.