מאזן הכוחות משותק - כאשר פרצה מלחמת העולם הראשונה ב־‭,1914‬ הברית בין צרפת לרוסיה הייתה בת עשרים ושלוש שנים, והברית בין אוסטריה לגרמניה בת שלושים וחמש שנים. שותפה חדשה לבריתות באירופה הייתה בריטניה שהצטרפה לגוש הצרפתי־רוס 1 בהסכמים מן השנים 904ו ו־907ו. שתי הבריתות היו אחוזות בסבך המאבקים המקומיים, שהמאבק בבלקן היה הרה גורל מכולם.וכך, סכסוך בעל אופי מקומי יכול היה לגרור את כל המעצמות למלחמה.