מאזן הכוחות ומערכת הקונגרסים - משכיני השלום בווינה גיבשו את מרכז אירופה בקונפדרציה הגרמנית, ושמו קץ לריק השלטוני שמשך את כוחות הכיבוש הצרפתיים. 'הברית הקדושה' נוצרה כדי לחסום את התוקפנות הצרפתית. הקונגרסים האירופיים, שהאחרון שבהם התקיים בברלין בשנת ‭,1878‬ נערכו מעת לעת על מנת להסדיר את פתרונם של הסכסוכים העיקריים באירופה.