דיפלומטיה

הנר קיסינג ' ר מבוא שלמה אבינר הנרי קיסינג ' ר דיפלומטיה הספרייה להגות דמוקרטית הנרי קיסינג'ר דיפלומטיה מבוא שלמה אבינרי תרגום דוד בן נחום  אל הספר
הוצאת שלם