סיכום

ספר זה עסק בנושאים רבים — וייתכן שלא תצליחו לזכור את כולם . חלק זה כולל שלושה סיכומים שונים של הספר . חשבו עליהם כנקודות לדיון , קורס רענון או אימון לזיכרון . סיכום בטוויטר מקלות וגזרים שייכים למאה שעברה . ספר זה טוען שבעבודה במאה העשרים ואחת עלינו לשדרג לאוטונומיה , מומחיות ותכלית . סיכום למסיבת קוקטיל ** כשמדובר במוטיבציה , קיים פער בין המסקנות המדעיות לבין מה שנהוג בעולם העסקים . מערכת ההפעלה הנוכחית בחברות שלנו — הבנויה סביב תמריצי מקל וגזר חיצוניים — לא עובדת ולעתים קרובות אף מזיקה . עלינו לשדרג אותה , והמדע מראה לנו כיצד . לגישה זו  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ