שבע החתיכות של קוביית סומה, מפוזרות (מימין‭,(‬ ומחוברות באחת ממיליוני התצורות האפשריות.