המנגנון של הארלו במצב התחלתי (מימין) והפתרון (משמאל‭.(‬