מוטיבציה האמת המפתיעה על מה שמניע אותנו

דניאל ה’ פינק מחבר רב המכר » ראש אחר « מוטיבציה האמת המפתיעה על מה שמניע אותנו דניאל ה׳ פינק מוטיבציה האמת המפתיעה על מה שמניע אותנו דניאל ה׳ פינק מאנגלית : מרדכי הינוך מוטיבציה מאת : דניאל ה׳ פינק מפתח : יעל ולדמן נדפס בישראל , תשע״ב 2012 — כל הזכויות שמורות © מטר הוצאה לאור בע״מ ת . ד . , 36212 תל אביב 61361 info @ matar . biz  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ