קרדיטים ואישורים לתמונות

: Alpha Sigma Phi Fraternity National Archives עמודי התמונות , עמוד , 8 מרכז : Bryson Photo עמודי התמונות , עמוד , 22 למטה משמאל : ) 2007 , Bryson Photo : Buffalo News עמודים 177 ו ; 333 עמודי התמונות , עמוד , 12 למטה ; עמוד , 26 למעלה דוריס באפט : עמודי התמונות , עמוד , 3 שמאל למעלה , ימין למעלה ; עמוד , 28 ימין למטה . הווארד באפט : עמודי התמונות , עמוד , 27 למטה . סוזי באפט : עמוד , 11 עמודי התמונות ; עמוד , 3 שמאל למטה ; עמוד , 2 ימין למעלה ; עמוד , 4 שמאל למעלה ; עמוד , 5 שמאל למטה ; עמוד , 6 שמאל למעלה ולמטה ; עמוד , 8 למטה ; עמוד , 10 למעלה ושמאל למטה ; עמוד , 11 למטה ; עמוד , 12 שמאל למעלה ; עמוד , 13 למטה ; עמוד , 14 שמאל למעלה ולמטה ; עמוד , 22 למעלה ; עמוד , 30 במרכז . וורן באפט : עמודי התמונות , עמוד , 3 שמאל למטה ; עמוד , 2 שמאל למעלה ולמטה ; עמוד , 4 ימין למעלה ולמטה ; עמוד , 5 ימין למטה ; עמוד , 6 ימין למעלה ; עמוד , 7 במרכז ; עמוד , 9 ימין למעלה ושמאל למטה ; עמוד , 10 ימין למטה ; עמוד , 14 ימין למעלה ; עמוד , 15 שמאל למעלה , שמאל במרכז ולמטה ; עמוד , 17 ימין למעלה ; עמו...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ