פרק 15 התכוננו לרכישה הראשונה שלכם לפי חוק מס' 1

הכינו תוכנית מוגדרת לביצוע שאיפותיכם והתחילו להפעיל אותה מיד , בין שאתם מוכנים ובין שלא . נפוליאון היל ( 1 › 70-1883 ) שהתחלתי להשקיע , הענף לא היה ערוך למשקיע קטן באמת . סוכני הבורסה לא רצו לעבוד עם מישהו שיש לו פחות 100-מ אלף דולר , ועל אחת כמה וכמה לא עם מי שיש לו 1 , 000 דולר . נדרשו לי שבועות כדי לאסוף מידע . הייתי מצלצל ומבקש שישלחו לי דוח שנתי , והוא היה מגיע כעבור עשרה ימים . הייתי צריך להשיג מידע בספריות , ותמיד היה קשה להשיג אותו . מעולם לא שמעתי את שיחות הטלפון בין מנהלי הקרנות למנהלי העסקים שבהן שוחחו על העתיד . מעולם לא קיבלתי מידע פנים בהקדם . הסחר על סמך מידע פנים כמעט שלא דווח , ואם כן , הוא הופיע זמן כה רב אחרי העסקה עד שלא היתה בו כל תועלת .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ