הערה: כל הערכים, להוציא את הרווח למניה, ניתנים במיליוני דולרים. (הרווח למניה הוא בדולרים‭(.‬