התשואה המצטברת שלכם ‭25-ב‬ שנה בקוקה קולה היא 12 אחוזים