פרק 2 חוק מס' 1 וארבעת ה-M

אפשר להיכשל בדרכים רבות … אבל אפשר להצליח רק בדרך אחת . אריסטו 322-384 ) לפה"ס ) תורת המידות לניקומאכוס , ( משקיע מוקדם לפי חוק מס' ( 1 ש דברים שאינם משתנים ; חוק מס' 1 הוא אחד הדברים האלה . הוא היה בסיס להשקעות מצוינות במאה השנים האחרונות , והוא יהיה בסיס להשקעות מצוינות גם במאה השנים הבאות . משקיעה לפי חוק מס' 1 משקיפה על מניות כמו על עסקים שיש להם ערך הניתן לקביעה , ואחר כך ממתינה בסבלנות לתנודות בשוק שיביאו לה את העסק הזה במחיר מצוין . הנה עיקרי " החוק : " חוק מס' 1 על קצה המזלג ראשית יש להבין שחוק מס' 1 הוא – פשוטו כמשמעו – " אל תפסידו כסף , " אבל המשמעות המעשית שלו היא להשקיע בוודאות . הוודאות נובעת מהדבר הבא : קניית עסק נהדר במחיר מושך . זכרו את האמרה הבאה :  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ