חוק מס' 1 אסטרטגיה פשוטה להשקעות מוצלחות

פיל טאון Rule + 1 ח ו ק מ ס ' 1 אסטרטגיה פשוטה להשקעות מוצלחות 15-ב דקות בשבוע בלבד ! פיל טאון הערת המערכת : אנו חוזרים ומפנים את תשומת לב הקוראים , כפי שנהגנו גם בספרים קודמים העוסקים בהשקעות , כי הנתונים והמצב המשפטי המוצגים בספר הנוכחי הם אלה הקיימים בארצות הברית , ושבכל מדינה קיימים חוקים וכללים שונים במידה זו או אחרת . אין לראות בספר זה המלצה לנהוג בדיוק כפי שמוצע בו , אלא רעיונות כלליים בלבד . בכל מקרה , רצוי לקבל ייעוץ משפטי ופיננסי מוסמך לפני ביצוע ההצעות המפורטות כאן .  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ