תשובות

לעמוד 75 לעמוד 69 הערכות מינימום ומקסימום של ביטויים הסתברותיים מתוך מדגם של כאלף איש לעמוד 45 רוב האנשים חושבים שיש יותר מדינות ששמן מתחיל באות י' מאשר באות , 'ק ויותר מדינות באות I מאשר מדינות באות . C לעמוד 175  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ