תרשים ‭– 18‬ הבחנה בין גובהן ושטחן של צורות הנדסיות