טבלה ‭– 21‬ רשימת אישים פוליטיים בישראל שחלקם כיהנו כשרי חוץ