תרשים ‭– 16‬ שיעורי תרומת איברים במדינות שבהן מצהירים על נכונות לתרום איברים לעומת מדינות שבהן מצהירים על אי־נכונות לתרום