5 מרירות הכישלון עולה על מתיקות ההצלחה

עקומת הערך שהוצגה בפרק הקודם ( תרשים 14 בעמ' , ( 155 ניתן לראות שקיים חוסר סימטריה בין הצד הימני לצד השמאלי , כלומר בין הצד החיובי לצד השלילי . מרירותו של הכישלון רבה ממתיקותה של ההצלחה . הכאב שאנחנו חשים כתוצאה מהפסד גדול יותר מההנאה שנגרמת לנו כתוצאה מרווח בגובה זהה . ראו את ההדגמה בתרשים : 15 בתרשים 15 מופיעה הגרלה שבה יש סיכויים שווים להרוויח ח"ש 180 או להפסיד ח"ש 100 . רוב האנשים ששאלתי ( וגם אני , רוב הזמן ) יעדיפו לא להשתתף בהגרלה זו , אף על פי שתוחלת הרווח של ההגרלה , כלומר הרווח הממוצע שלה , הוא חיובי ושווה . ח"ש 40 הכאב שאנחנו צופים שנרגיש כתוצאה מהפסד של ח"ש 100 נראה לנו גדול יותר מההנאה שתיגרם לנו אם נרוויח ח"ש 180 . תופעה זו , שבה הפסדים נראים גדולים יותר מרווחים בגובה זהה נקראת שנאת הפסד . על פי התיאוריה הזאת , היחס בין תחושת הכאב בעת שמפסידים לתחושת ההנאה בעת שמרוויחים הוא , 2 : 1 כלומר הסבל הנגרם כתוצאה מהפסד של 100 ח"ש שווה בעוצמתו להנאה הנגרמת כתוצאה מרווח של כ . ח"ש 200  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ