טבלה ‭– 19‬ הדגמה של השפעת נקודת ההתייחסות על החלטות