טבלה ‭– 18‬ שיעור הבוחרים על פי אופן הצגת אפשרויות הבחירה