טבלה ‭– 17‬ שיעור רוכשי המצלמה הזולה, הבינונית והמעולה כשהבחירה היא בין שתי המצלמות הזולות יותר ובין כל שלוש המצלמות