טבלה ‭– 16‬ דוגמה לאפקט המשיכה. שיעורי העדפת מכוניות המושפעים מהוספת פיתיונות המהווים נקודת התייחסות