טבלה ‭– 15‬ נתוני שני ההורים לצורך החלטה בנוגע למשמורת על ילדם לאחר גירושים