3 מותר לעשן בזמן התפילה?

ותר לעשן בזמן התפילה " ? שאל האיש את הרב , ונענה בשלילה מוחלטת . " מותר להתפלל בזמן העישון " ? שאל האיש את הרב , ונענה , " להתפלל אפשר בכל מצב , בני " . תשובת הרב תלויה באופן שבו מוצגת לו השאלה . כששאלה מנוסחת באור חיובי היא מזמינה תשובה שונה מזו הניתנת לשאלה המנוסחת באור שלילי . אחד המחקרים המפורסמים ביותר בתחום תורת ההחלטות הוא מחקרם של כהנמן וטברסקי על המגפה האסיאתית . המחקר לא עסק במגפה עצמה , אלא באופן שבו אנשים מתייחסים לבעיה כאשר היא מוצגת באור חיובי או באור שלילי . שוו בנפשכם שארצות הברית נערכת לקראת התפרצות של מחלה אסיאתית יוצאת דופן , והתחזיות הן ש 600 איש ימותו ממנה . הוצעו שתי תוכניות היערכות לקראת המחלה . נניח שהאומדנים המדעיים המדויקים של התוכניות הם כדלקמן : › אם תאומץ תוכנית א' 200 אנשים יינצלו . › אם תאומץ תוכנית ב' יש סיכוי של 1 / 3 ש 600 איש יינצלו , וסיכוי של 2 / 3 שאיש לא יינצל . מה תעדיפו ? את תוכנית א' או את תוכנית ? 'ב 72 % מהנשאלים במחקר המקורי העדיפו את תוכנית . 'א החלק השני של המחקר כלל את אותה השאלה אך בניסוח אחר : שוו בנפשכם שארצות הברית נערכת לקראת התפרצ...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ