5 הוודאות היא קץ התקווה

תוכניות ריאליטי כגון " כוכב נולד" או " הישרדות" יש שמחה גדולה כאשר מישהו מצליח ועובר לשלב הבא . האם תחושת השמחה זהה בשלבים השונים ? האם מי שיודע שהוא נמנה עם חמשת המועמדים הסופיים מרגיש שונה מאוד ממי שנמנה עם שלושת המועמדים הסופיים ? במקרה הראשון הסיכויים האובייקטיביים לזכות בתחרות הם , 1 / 5 כלומר , 20 % ובמקרה השני , 1 / 3 כלומר . 33 % האם המועמד חש בהבדל ? כל חובב בירה יודע מה ההבדל בין 1 / 3 ל . 1 / 2 האם התחושה הזאת קיימת גם בתחום ההסתברות ? הביטויים הרגשיים להסתברויות הם תקווה ופחד . תקווה היא רגש המבטא את הסיכוי שיקרה משהו טוב , ופחד הוא רגש המבטא את הסיכוי שיקרה משהו רע . מסתבר ששני הרגשות האלה מתנהגים בצורה מיוחדת מאוד . הם אינם לינאריים או פרופורציונליים , אלא בעלי צורה נפתלת . בתרשים 8 הקו הישר מייצג התנהגות רציונלית . על פי קו זה ניתן לראות שהסתברות של 20 % כפולה מהסתברות של , 10 % וכך גם הסתברות של 100 % כפולה מזו של . 50 % קו ישר במתמטיקה מבטא תמיד קצב אחיד . במקרה של קו ההסתברות , המשמעות של הקו הישר היא שכל שינוי של 1 % בסיכויים הוא בעל משקל שווה . שינוי של 1 % מ 32 %...  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ