טבלה ‭– 9‬ הנחיות הצבא הקנדי לתרגום ביטויים הסתברותיים